Regulamin sklepu internetowego

 • Regulamin – ogólne warunki działania sklepu internetowego.

 • Usługodawca – Pasieka Żerniki z siedzibą w Gliwicach ul. Na Łuku 27.

  Regon: 520743678

 • Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego przez Usługodawcę.

 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 • Sklep internetowy-platforma za pośrednictwem której dochodzi do zakupu produktów dostępnych w sklepie.

 • Reklamacja-Jeżeli zamówiony produkt ma wadę usługobiorca ma prawo złożyć reklamację.

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki usługobiorcy i usługodawcy.

 2. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykorzystanie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Wszelkie treści publikowane na stronie https://pasiekazerniki.pl/ dotyczące zdrowia są wskazówkami, poradami i nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmę kurierską. Wszelkie roszczenia usługobiorcy rozwiązywane są na podstawie protokołu.

Warunki korzystania z sklepu internetowego

 1. Korzystanie z sklepu jest dobrowolne.

 2. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zanim dokona zakupu.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa usługodawcy i usługobiorcom użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.

 4. Usługobiorca ma prawo kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z sklepem.

 5. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności są dostępne w zakładce Regulamin.

 6. Usługodawca stosuje się do ogólnie przyjętych dobrych praktyk prowadzenia sklepu internetowego.

Realizacja zamówienia i zawarcie umowy

 1. Zamówienie można składać z wykorzystaniem specjalnej zakładki, telefonicznie i drogą poczty elektronicznej.

 2. Zamówienia przez sklep i drogą poczty elektronicznej można składać przez całą dobę.

 3. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach 8:00-18:00

 4. Wysyłka zamówionych produktów zastępuje do 3 dni roboczych od płatności. paczki wysyłane są za pośrednictwem kuriera inpost, inpost paczkomaty, pocztex kurier pobranie. Rodzaj usług wysyłki wraz z kosztem znajdują się pod adresami  https://pasiekazerniki.pl/formy-dostawy/   https://pasiekazerniki.pl/czas-i-koszty-dostawy/
 5. Podmiotem świadczącym usługę płatności jest PayPro SA. przelewy24.pl, przelew bankowy na nr konta 04 1020 2401 0000 0402 0624 8936, w przypadku płatności za pobraniem firma kurierska.
 6. W przypadku odbioru osobistego może odebrać zamówione produkty w Gliwicach 44-100 ul. Na Łuku 27 w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku.
 7. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktów.

 8. Usługobiorca ma obowiązek powiadomić Usługodawcę o rezygnacji z zakupu do 14 dni, listem lub pocztą elektroniczną. Produkt który zostaje zwrócony musi być w takim samym stanie w jakim został odebrany przez kupującego. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć i wysłać produkt z którego rezygnuje do siedziby Pasieki Żerniki do 14 dni od rozwiązania umowy. Koszty zwrotu produktu leżą po stronie kupującego.

 9. W przypadku uszkodzenia zamówionych produktów podczas wysyłki klientowi przysługuje prawo do reklamacji uszkodzonych produktów.

  Sprzedający ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy usługobiorcy jeżeli podczas zwrotu towaru powstaną szkody wynikające z złego zapakowania zwracanych produktów.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty taką samą drogą jaką sprzedający otrzymał płatność chyba że kupujący zgodzi się na zwrot inną drogę.

 11. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji za pomocą poczty elektronicznej lub listownie. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni. Usługobiorcy przysługuje: obniżenie wartości zakupionej rzeczy, całkowity zwrot poniesionych kosztów lub wymiana zakupionych produktów na wolne od wad.

 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem sklepu internetowego https://pasiekazerniki.pl/ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

Shopping Cart